Aktuellt

Falska dörrknackare

Under den senaste tiden har personer som utger sig att komma från Kyrkogårdsförvaltningen knackat på hos hushåll för att ge information om begravningar. Man har haft förvaltningens broschyr ”Om begravning” med sig och bett att få komma in för att prata.

Dessa personer har ingenting med Kyrkogårdsförvaltningens verksamhet att göra. De som eventuellt fått besök av dem ombeds att kontakta förvaltningen och även informera polisen. Det rör sig om bedragare som inte ska släppas in.

Kyrkogårdsförvaltningens kundtjänst: Tfn 040-27 92 00


nya och fler adresser till - och inne på - malmös kyrkogårdar

Vi har fått ett utökat antal adresser till och inne på våra kyrkogårdar och kapell.

På respektive kyrkogård finns en pdf-fil att ladda ner med de nya adresserna utmärka på en karta samt listade under kartan.

På kapellsidan finns adressen angiven vid varje kapell.


Vanvårdade gravplatser 2017

Här hittar du förteckning över gravplatser som bedöms som uppenbart vanvårdade 2017.


ÅTERTAGNA GRAVPLATSER 2017

I denna kungörelse från Kyrkogårds-utskottet i Malmö från den 30/5 2017 hittar du en förteckning över de grav-platser där gravrätten  blivit  förverkad på grund av uppenbar vanvård.

För mer information - kontakta kundtjänst, tfn 040 - 27 92 00 God jul 2017!

Kyrkogårdsförvaltningen önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År!


ÖPPETTIDER PÅ MALMÖ KYRKOGÅRDAR

Grindarna på Östra kyrkogården, S:t Pauli kyrkogårdar, Limhamns kyrkogård och Gamla kyrkogården är öppna mellan kl 07.15 och 21.00 dagligen. Övriga kyrkogårdar är öppna dygnet runt.


ID-stories på Gamla kyrkogården


Här finns mer information om intressanta personer som är gravsatta.


ÅRETS KYRKOGÅRDS-FÖRVALTNING 2015

Föreningen Sveriges kyrkogårds-

chefer, Movium SLU, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund presenterade årets vinnare, Malmö kyrkogårdsförvaltning, vid Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbunds årskongress i Karlstad den 25 - 26 maj 2015.

Juryns motivering finns här.


 

 LJUdguide - vandring  på Östra kyrkogården


På Östra kyrkogården finns numera skyltar med QR-koder på flera platser. Där kan du genom att med din smart-phone scanna QR-koden lyssna på information om just den platsen.

Vid entrén till Östra kyrkogården finns en karta över de platser som har sådan skylt.

Du kan även lyssna och hitta kartan genom att klicka på länken nedan.

Lyssna här 


Aktuellt från gravskötsel

Här presenterar vi ett urval ur vårt sortiment.


För information och beställning - kontakta kundtjänst, tfn 040 - 27 92 00

 • 2017-06-20Återtagna gravplatser 2017

  I en kungörelse från Kyrkogårdsutskottet i Malmö från den 30/5 2017 hittar du en förteckning över de gravplatser där gravrätten blivit förverkad på grund av uppenbar vanvård (7 kapitlet 33 § begravningslagen).

  För mer information - kontakta kundtjänst, tfn 040 - 27 92 00

 • 2016-12-21Broschyren "Om begravning" på flera språk

  Under fliken "Begravning", "Allmän information" finns nu broschyren "Om begravning inkl Mina önskemål" både på svenska, engelska, arabiska, finska, polska och serbokroatiska. Den finns också som mp3-fil på svenska.

 • 2016-02-04P-skiva krävs för parkering

  P-skiva krävs för parkering på kyrkogårdsförvaltningens parkeringar i anslutning till kyrkogårdarna från och med den 1 januari 2016.