Aktuellt

ÖPPETTIDER PÅ MALMÖ KYRKOGÅRDAR

Grindarna på Östra kyrkogården, S:t Pauli kyrkogårdar, Limhamns kyrkogård och Gamla kyrkogården är öppna mellan kl 07.15 och 21.00 dagligen. Övriga kyrkogårdar är öppna dygnet runt.


ID-STORIES PÅ GAMLA KYRKOGÅRDEN

Här finns mer information om intressanta personer som är gravsatta.


nya och fler adresser till - och inne på - malmös kyrkogårdar

Vi har fått ett utökat antal adresser till och inne på våra kyrkogårdar och kapell.

På respektive kyrkogård finns en pdf-fil att ladda ner med de nya adresserna utmärka på en karta samt listade under kartan.

På kapellsidan finns adressen angiven vid varje kapell.Dags för vårblommor!Snart är våren här och Kyrkogårds-förvaltningen erbjuder hjälp med gravskötsel och plantering av påsk- och vårblommor. Vi utför även anläggningsarbete.

Kontakta vår Kundtjänst för mer information och priser.


SKULPTUR borttagen på GRUND AV STÖLDRISK


Kopparskulpturen Kretslopp som står i minneslunden på Östra kyrkogården har monterats ned.

Bakgrunden är upprepad skade-görelse, där delar av skulpturen bit för bit sågats bort, troligen med målet att slutligen stjäla hela konstverket. 

Det finns även en risk för att bitvis lösgjorda delar av skulpturen kan falla ner och skada besökare i minnes-lunden eller förvaltningens personal.

En skylt har placerats i minneslunden som förklarar varför skulpturen är borttagen.


VANVÅRDADE GRAVPLATSER 2017

Här hittar du förteckning över gravplatser som bedöms som uppenbart vanvårdade 2017.


ÅTERTAGNA GRAVPLATSER 2017

I denna kungörelse från Kyrkogårds-utskottet i Malmö från den 30/5 2017 hittar du en förteckning över de grav-platser där gravrätten  blivit  förverkad på grund av uppenbar vanvård.

För mer information - kontakta kundtjänst, tfn 040 - 27 92 00 


 

 Vill du jobba hos oss?

Vi söker fortfarande säsongsanställda för 2018! Är du intresserad av att söka, klicka här för en spontanansökan.

OBS! Vi tar emot ansökningar enbart via länken i annonsen.


LJUdguide - vandring  på Östra kyrkogården


På Östra kyrkogården finns numera skyltar med QR-koder på flera platser. Där kan du genom att med din smart-phone scanna QR-koden lyssna på information om just den platsen.

Vid entrén till Östra kyrkogården finns en karta över de platser som har sådan skylt.

Du kan även lyssna och hitta kartan genom att klicka på länken nedan.

Lyssna här 


Aktuellt från gravskötsel

Här presenterar vi ett urval ur vårt sortiment.


För information och beställning - kontakta kundtjänst, tfn 040 - 27 92 00

 • 2017-06-20Återtagna gravplatser 2017

  I en kungörelse från Kyrkogårdsutskottet i Malmö från den 30/5 2017 hittar du en förteckning över de gravplatser där gravrätten blivit förverkad på grund av uppenbar vanvård (7 kapitlet 33 § begravningslagen).

  För mer information - kontakta kundtjänst, tfn 040 - 27 92 00

 • 2016-12-21Broschyren "Om begravning" på flera språk

  Under fliken "Begravning", "Allmän information" finns nu broschyren "Om begravning inkl Mina önskemål" både på svenska, engelska, arabiska, finska, polska och serbokroatiska. Den finns också som mp3-fil på svenska.

 • 2016-02-04P-skiva krävs för parkering

  P-skiva krävs för parkering på kyrkogårdsförvaltningens parkeringar i anslutning till kyrkogårdarna från och med den 1 januari 2016.